Prehrambena industrija

Prehrambena industrija

Cjelovita rješenja za automatsku kontrolu i nadzor različitih procesa (šaržna proizvodnja, CIP, izvještavanje i arhiviranje podataka).

Reference

Unilever Beč - Austrija - Rafinerija biljnih ulja

Kontaktirajte nas

Freiberger Brauhaus - Njemačka - Pivovara

Kontaktirajte nas

Šećerana Virovitica - Hrvatska - Šećerana

Kontaktirajte nas

Sojara Zadar - Hrvatska

Kontaktirajte nas

Birra Peroni, Padova - Italija - Pivovara

Kontaktirajte nas