Naše vrijednosti

dot ilustration

U potpunosti smo posvećeni etičkom poslovanju.

Etičko poslovanje je temelj našeg uspjeha i sposobnosti da zadržimo povjerenje svih sudionika, uključujući klijente, dobavljače, poslovne partnere i dioničare. Naše temeljne vrijednosti su: integritet, kvaliteta, poštovanje, pouzdanost i održivost.

Integritet

Primjenjujemo visoke etičke standarde. Prepoznajemo i poštujemo sve primjenjive zakone, propise i standarde. Ne žrtvujemo svoj integritet radi profita.

Kvaliteta

Usmjereni smo na kvalitetu i posvećeni isporuci kvalitetnih proizvoda i usluga. Svjesni smo da naš dugoročni uspjeh ovisi o potpunom zadovoljstvu naših klijenata. Neprekidno tražimo nove i bolje načine poslovanja.

Poštovanje

Poštujemo vrijednosti i kulture svih ljudi. Cijenimo različitost ljudskog razmišljanja. Primjenjujemo principe jednakog postupanja i izbjegavamo sve oblike diskriminacije i uznemiravanja.

Pouzdanost

Usredotočeni smo na kupca. Nastojimo u potpunosti razumijeti njegove potrebe te predložiti najbolje moguće rješenje. Obećavamo samo ono što možemo ispuniti te održavamo svoja obećanja. Ispunjavamo svoje obveze i preuzimamo potpunu odgovornost za svoje postupke.

Održivost

Zalažemo se za promicanje ekološke, socijalne i ekonomske održivosti. Nastojimo optimirati korištenje energije i drugih resursa, eliminirati otpad te zaštititi okoliš. Podržavamo i sudjelujemo u održivom razvoju lokalne zajednice.