Elektroenergetika

Elektroenergetika

Cjelovita rješenja za sustave upravljanja hidro, termo i diesel elektranama (sekvence pokretanja/zaustavljanja/zaustavljanja u nuždi, sinkronizacija, turbinska regulacija, kontrola aktivne/jalove snage, nadzor temperature i vibracija).

Reference

HPP Three Gorges - China - Hidroelektrana

Hidroelektrana The Three Gorges sastoji se od dvije elektrane smještene na svakoj strani središnjeg preljeva, sa ukupno 26 proizvodnih jedinica. Svaka proizvodna jedinica ima kapacitet od 700 MW.

Kontaktirajte nas

HPP Asuan - Egipat - Hidroelektrana

Hidroelektrana je izgrađena i puštena u pogon 1972. godine tada je, kao i umjetna jezera Nasser bila najveća na svijetu. Intea je bila odgovorna za konfiguraciju i aplikacijski softver u svim procesnim kontrolerima, stanicama operatora i kontrolerima za upravljanje informacijama.

Kontaktirajte nas

DPP EDD Boulaos - Džibuti - Diesel elektrana

dizel elektrana Boulaos, DPP Boulaos, s kapacitetom od 100 MW, najveći je pogon u Džibutiju. Njime upravlja Electricité de Djibouti i sastoji se od više dizelskih generatora koji kontroliraju razni sustavi automatizacije.

Kontaktirajte nas

DPP Al Kaim - Irak - Diesel elektrana

Upravljanje parnim turbinama, Svrha projekta "Obnova parnih turbina TG1 i TG2" bila je da se renoviraju parne turbine i prateća oprema te ponovo omogući generiranje 2x14MW el. energije. Ta energija potrebna je za proizvodna postrojenja u funkciji te za nastavak obnove preostalih. Projekt je uključivao remont/rekonstrukciju parnih turbina te zamjenu prateće instrumentacije i sustava za nadzor i upravljanje parnim turbinama.

Kontaktirajte nas

HPP Kihansi - Tanzanija - Hidroelekrtrana

Hidroelektrana, Nadogradnja zastarjelog sustava automatizacije hidroelektrana temeljenu na ABB Advant tehnologiji. Za ovaj projekt isporučili smo Hardver sustava upravljanja, centralnu serversku jedinicu, Softwerske licence, inženjering, tehnički trening krajnjeg korisnika i puštanje u pogon postrojenja.

Kontaktirajte nas

DPP Nouadhibou - Mauritanija - Diesel elektrana

Diesel elektrana, DPP proširenje - implementacija 2 nova generatorska seta 2x11 MW i integralnog sustava upravljanja-automatizacije. INTEA Opseg isporuke uključuje isporuku opreme, upravljanje projektima, projektiranje, primjenu inženjerstva, F.A.T. i radove na terenu.

Kontaktirajte nas