Elektroenergetika

Elektroenergetika

Cjelovita rješenja za sustave upravljanja hidro, termo i diesel elektranama (sekvence pokretanja/zaustavljanja/zaustavljanja u nuždi, sinkronizacija, turbinska regulacija, kontrola aktivne/jalove snage, nadzor temperature i vibracija).

Reference

HPP Three Gorges - China - Hidroelektrana

Hidroelektrana The Three Gorges sastoji se od dvije elektrane smještene na svakoj strani središnjeg preljeva, sa ukupno 26 proizvodnih jedinica. Svaka proizvodna jedinica ima kapacitet od 700 MW.

Kontaktirajte nas

HPP Asuan - Egipat - Hidroelektrana

Hidroelektrana je izgrađena i puštena u pogon 1972. godine tada je, kao i umjetna jezera Nasser bila najveća na svijetu. Intea je bila odgovorna za konfiguraciju i aplikacijski softver u svim procesnim kontrolerima, stanicama operatora i kontrolerima za upravljanje informacijama.

Kontaktirajte nas

DPP EDD Boulaos - Džibuti - Diesel elektrana

dizel elektrana Boulaos, DPP Boulaos, s kapacitetom od 100 MW, najveći je pogon u Džibutiju. Njime upravlja Electricité de Djibouti i sastoji se od više dizelskih generatora koji kontroliraju razni sustavi automatizacije.

Kontaktirajte nas

DPP Al Kaim - Irak - Diesel elektrana

Upravljanje parnim turbinama, Svrha projekta "Obnova parnih turbina TG1 i TG2" bila je da se renoviraju parne turbine i prateća oprema te ponovo omogući generiranje 2x14MW el. energije. Ta energija potrebna je za proizvodna postrojenja u funkciji te za nastavak obnove preostalih. Projekt je uključivao remont/rekonstrukciju parnih turbina te zamjenu prateće instrumentacije i sustava za nadzor i upravljanje parnim turbinama.

Kontaktirajte nas

HPP Kihansi - Tanzanija - Hidroelekrtrana

Hidroelektrana, Nadogradnja zastarjelog sustava automatizacije hidroelektrana temeljenu na ABB Advant tehnologiji. Za ovaj projekt isporučili smo Hardver sustava upravljanja, centralnu serversku jedinicu, Softwerske licence, inženjering, tehnički trening krajnjeg korisnika i puštanje u pogon postrojenja.

Kontaktirajte nas

Al Shemal - Irak - termoelektrana

Kontaktirajte nas

Jablanica - Bosna i Hercegovina - Hidroelektrana

Sustav upravljanja - migracija operaterskih stanica sa ABB Advant na ABB 800xA. Implementacija IEC komunikacije, nadogradnja sustava upravljanja, puštanje u rad.

Kontaktirajte nas

Centrale Hydroelectr. de Manantali - Mali - Hidroelektrana

Kontaktirajte nas

Aliaga - Turska - Energana

Sustav nadzora i upravljanja parnim turbinama, zaštitama i pomoćnim postrojenjima Promjene-proširenja, programiranje i puštanje u rad.

Kontaktirajte nas

Malaga - Španjolska - elektrana

Kontaktirajte nas

KOPS 2 - Austrija - Hidroelektrana

Kontaktirajte nas

Vianden - Luksemburg - Hidroelektrana

Kontaktirajte nas

Koman - Drin - Albanija - Hidroelektrana

Sustav nadzora i upravljanja.

Kontaktirajte nas

El Jadida - Maroko - Termoelektrana

Kontaktirajte nas

Gärstad–Lejonpan-nan - Švedska - Kogeneracijsko postrojenje

Sustav automatizacije

Kontaktirajte nas

Central Power Plant, OMAR - Sirija - Proizvodnja i distr. el. energije

Kontaktirajte nas

Yali - Vietnam - Hidroelektrana

Kontaktirajte nas

Brasil - Kostarika - Hidroelektrana

Kontaktirajte nas

BAKUN - Malezija - Hidroelektrana

Sustav nadzora i upravljanja. Nadzor instalacije, ožičavanja i montaže opreme. Projektna dokumentacija - usklađivanje.

Kontaktirajte nas

NEK - Bugarska - Hidroelektrane

Kontaktirajte nas

Jorf Lasfar - El Jadida - Maroko - Termoelektrana

Kontaktirajte nas

OMAR - Sirija - Naftna polja, plinske i diesel elektrane

Kontaktirajte nas

HOHENWARTE - Njemačka - Hidroelektrana

Kontaktirajte nas

KARUN 1 - Iran - Hidroelektrana

Kontaktirajte nas

White River - Jamajka - Hidroelektrane

Kontaktirajte nas

Varaždin, Čakovec i Dubrava - Hrvatska - Hidroelktrane

Integrated Monitoring & Control System Basic Design.

Kontaktirajte nas

HPP Kidatu - Tanzania - Hidroelekrtrana

Kontaktirajte nas

PPC Rodos - Grčka - Elektrana

Usluge na terenu: instaliranje AS500OS, promjene aplikacije, podrška pri puštanju u rad.

Kontaktirajte nas

HEP TE-TO Zagreb - Hrvatska - Termoelektrana - toplana

Sustav nadzora i upravljanja - Turboturn - regulacija i zaštita parne turbin.

Kontaktirajte nas

Ertan - Kina - hidroelektrana

Distribuirani sustav nadziranja i upravljanja - nova komunikacija. sa centrom.

Kontaktirajte nas

TE-TO Skopje - Makedonija - Termoelektrana

ABB DCS ažuriranje-nadogradnja sustava i puštanje u rad. ABB Advant + IndustrialIT-800xA.

Kontaktirajte nas

Bagistas - Turska - Hidroelektrana

Distribuirani sustav nadzora i upravljanja. Ispitivanje SW aplikacije, promjene i puštanje u rad

Kontaktirajte nas

4 hidroelektrane na Dravi - Slovenia - Hidroelektrana

Sustav nadzora i uprav. - ABB AC100 - AF100 OPC server

Kontaktirajte nas

Trebinje 1 - Bosna i Hercegovina - Hidroelektrana

Nadogradnja sustava upravljanja i puštanje u rad

Kontaktirajte nas

DPP Nouadhibou - Mauritanija - Diesel elektrana

Diesel elektrana, DPP proširenje - implementacija 2 nova generatorska seta 2x11 MW i integralnog sustava upravljanja-automatizacije. INTEA Opseg isporuke uključuje isporuku opreme, upravljanje projektima, projektiranje, primjenu inženjerstva, F.A.T. i radove na terenu.

Kontaktirajte nas