Pretraži Intea.hr

O nama
Automatizacija
Komunikacije
Reference
Downloads
Kontakt

Novosti
06.11.2009.
Asuan - pušteno u rad proširenje ABB DCS-a
Uspješno pušteno u rad i predano korisniku proširenje upravljačkog sustava Asuanske visoke brane u Egiptu.

28.09.2009.
Ivanić Grad - godišnji remont i spajanje turbina na centralni ABB DCS
Postrojenje za preradu plina ETAN u Ivanić Gradu: INTEA je isporučila i pustila u rad opremu i programe koji omogućuju osnovni nadzor i upravljanje plinskim turboagregatima sa središnjeg ABB DCS sustava.

11.05.2009.
Ivanić Grad - pušten u rad novi sustav automatizacije Otpreme
INTEA je izradila izvedbeni projekt automatizacije te isporučila opremu i programe daljinskog nadzora i upravljanja za tehnološku cjelinu "Otprema gotovih proizvoda", koja je dio postrojenja za preradu plina ETAN u Ivanić Gradu.

02.04.2009.
Asuan - pušteno u rad proširenje ABB DCS-a
Uspješno pušteno u rad i predano korisniku proširenje upravljačkog sustava Asuanske visoke brane u Egiptu.

15.02.2009.
Pula - puštena u rad automatizacija plinskih MRS-ova
INTEA je isporučila opremu i programe nadzora i upravljanja za 2 nove mjerno-redukcijske stanice na distribuciji plina u Puli. PLC-i su OPTO22-SNAP a lokalna vizualizacija MapleSystems "touch-screen" paneli.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »


© 2019 Intea