Pretraži Intea.hr

O nama
Automatizacija
Komunikacije
Reference
Downloads
Kontakt

Reference
DPP Nouadhibou - Mauritanija


Somelec logo

KRAJNJI KORISNIK

SOMELEC je državna tvrtka upravljana od Ministarstva za energetiku, sa sjedištem u glavnom gradu Nouakchott.


DPP Nouadhibou

O POSTROJENJU

Konfiguracija elektrane Nouadhibou:
• 4 x 5,5 MW; 12PC2.5V400D motori, 500 o/min
• gorivo: diesel
• u radu od: 1978.
• motori i generatori: S.E.M.T. Pielstick - France

Proširenje 2012.
• 2 x 11 MW, 600 o/min; Napon: 15 kV/50 Hz
• gorivo: lako ili teško loživo ulje
• motori i generatori: Wärtsilä - Finska


Project overview

kliknite za povećanje

O PROJEKTU

Naziv projekta
DPP proširenje - implementacija 2 nova generatorska seta 2x11 MW i integralnog sustava upravljanja-automatizacije.
Glavni ugovaratelj
Glavni ugovaratelj je IMM s.a. Belgija.
Opseg projekta
Isporuka, instaliranje i puštanje u rad 2 nove generatorske jedinice sa ukupno 22 MW kapaciteta. Isporuka i implementacija nadređenog sustava upravljanja (DCS), koji integrira lokalne sustave upravljanja i omogućuje nadzor i upravljanje s jednog mjesta.
Svrha projekta
Svrha projekta je osigurati dovoljnu količinu el. energije i pouzdanu opskrbu za Nouadhibou do 2020.

INTEA opseg isporuke
U okviru ovog projekta INTEA je isporučila:
• opremu ABB 800xA distribuiranog sustava upravljanja (DCS),
• ABB DCS sistemske programe,
• DCS aplikacijske programe,
• DCS inženjering i radove na lokaciji,
• DCS obuku za krajnjeg korisnika.


DCS Block Diagram

kliknite za povećanje

Controller cabinet section

O UPRAVLJAČKOM SUSTAVU

DCS nadzire i upravlja sa:
• dva nova generatorska seta G5 & G6,
• 15kV rasklopnim postrojenjem - relejima zaštite,
• zajedničkim sustavima i opremom

GLAVNI DIJELOVI UPRAVLJAČKOG SUSTAVA
• kontrolerski ormar, sa redundantnim ABB AC800M procesnim računalom "Common systems", U/I modulima i lokalnim operaterskim panelom
• dislocirani U/I ormar sa redundantnim ModuleBus modemima za prijenos podataka i U/I modulima
• dva serverska ormara sa: dva redundantna-kombinirana "800xA Extended automation aspect/connectivity" servera, dva redundantna-kombinirana "domain controller/connectivity" servera i jedan "information management" server
• dva "operator workplace" klijenta
• jedan "engineering workplace" klijent
• redundantna mreža postrojenja ("plant network")
• zaseban mrežni segment za Wärtsilä G5 i G6 sustav upravljanja
• zaseban mrežni segment za uptavljanje 15kV rasklopištem
• GPS sat za sinhroniziranje DCS-a
• RS232 međusklop i RS232/485 konverteri za Modbus komunikaciju sa panelnim instrumentima
• veliki numerički "Ukupna proizvodnja MW" displej, sa serijskim linkom i aplikacijom
• kolor laser printer za ispis operaterskih slika, izvještaje i dokumentaciju
• UPS za operaterska i inženjersko radno mjesto te serverski ormar


Server cabinets & operator workplaces

Common systems block diagram

DCS NAMJENA

Svrha ABB 800xA automatizacijskog sustava u DPP Nouadhibou je da omogući sveobuhvatno, centralizirano upravljanje i nadzor nad svom važnom opremom i podsustavima.
Općenito, 800xA operaterske radne stanice služe za redovno, svakodnevno, upravljanje postrojenjem. Lokalni sustavi upravljanja (WOIS i SeeFox) koriste se prilikom održavanja ili u posebnim situacijama.

UPRAVLJANJE I NADZOR ZAJEDNIČKIH SUSTAVA

Zajednički sustavi su: loživo ulje, komprimirani zrak, sustav podmazivanja, svježa voda, protupožarni sustav, vruća voda, vanjska rasvjeta i nadzor, DC napajanje, niskonaponski prekidači, sabirnice i prijenos energije. Ti se nadziru i upravljaju pomoću ABB AC800M redundantog procesnog računala. Ono obrađuje oko 380 signala koji su ožičeni do kontrolerskog ormara i oko 180 signala spojenih u dislocirani U/I ormar.
Integracija u 800xA DCS
Opremom Zajedničkih sustava moguće je upravljati putem dvije 800xA operaterske stanice u glavnoj upravljačkoj sobi te pomoću "touch-screen" panela instaliranog u vrata kontrolerskog ormara.


Protection relays

UPRAVLJANJE I NADZOR 15kV RASKLOPIŠTEM - RELEJI ZAŠTITE

15kV rasklopište i releji zaštite mogu se lokalno nadzirati i upravljati pomoću namjenskog Schneider Seefox sustava. Ukupan broj signala korištenih za to je oko 400.
Integracija u 800xA DCS
Releji zaštite su spojeni u ABB 800xA DCS putem Modbus Plus linka, u paraleli sa spojem na SeeFox sustav. SeeFox funkcionalnost je replicirana u DCS-u, pa se rasklopištem može upravljati i putem 800xA operaterskih stanica.


Generating sets

UPRAVLJANJE I NADZOR GENERATORSKIH JEDINICA 5 i 6

Svakim generatorskim setom moguće je lokalno upravljati putem specijaliziranog PLC-a i operaterskog sučelja WOIS (Wärtsilä Operator Interface System). Ukupno, oko 1400 signala se koristi za upravljanje i nadzor G5, G6 i njihove zajedničke opreme.
Integracija u 800xA DCS
Kako bi se omogućilo upravljanje i nadzor generatorima G5 i G6 sa 800xA operaterskih stanica, lokalna Wärtsilä upravljačka mreža je spojena u ABB upravljačku mrežu postrojenja ("plant network") pomoću redundantnog para "router/firewall" uređaja. Komunikacija između 800xA sustava i WOIS-a bazirana je na OPC server/client strukturi. WOIS ima ulogu OPC servera a "800xA connectivity server" OPC klijenta.


Redundant ABB controller AC800M

INTEA OPSEG ISPORUKE - OPREMA

Isporuka opreme
• kontrolerski ormar, sa redundantnim ABB AC800M procesnim računalom "Common systems", U/I modulima i lokalnim operaterskim panelom
• dislocirani U/I ormar sa redundantnim ModuleBus modemima za prijenos podataka i U/I modulima
• dva serverska ormara sa: dva redundantna-kombinirana "800xA Extended automation aspect/connectivity" servera, dva redundantna-kombinirana "domain controller/connectivity" servera i jedan "information management" server
• dva "operator workplace" klijenta
• jedan "engineering workplace" klijent
• redundantna mreža postrojenja ("plant network")
• zaseban mrežni segment za Wärtsilä G5 i G6 sustav upravljanja
• zaseban mrežni segment za uptavljanje 15kV rasklopištem
• GPS sat za sinhroniziranje DCS-a
• RS232 međusklop i RS232/485 konverteri za Modbus komunikaciju sa panelnim instrumentima
• veliki numerički displej "Ukupna proizvodnja MW", sa serijskim linkom i aplikacijom
• kolor laser printer za ispis operaterskih slika, izvještaje i dokumentaciju
• UPS za operaterska i inženjersko radno mjesto te serverski ormar
• komplet rezervnih dijelova
• ABB 800xA Extended Automation sistemski SW


Operator screen sample

Operator screen sample

Operator screen sample

Operator screen sample

INTEA OPSEG ISPORUKE - INŽENJERSKE USLUGE

Vođenje projekta

Projektiranje

• funkcijska specifikacija sustava upravljanja (DCS)
• specifikacija programske podrške
• nacrti i instrukcije za instalaciju DCS-a i radove na lokaciji Nouadhibou
• dokumentacija sustava upravljanja: nacrti za izradu i kompletiranje ormara, ispisi procesne baze podataka i aplikacijskih programa, dokumentacija ožičavanja, upute za rad i održavanje DCS-a, itd.
• procedure tvorničkog ispitivanja
• dokumentacija izvedenog stanja

Inženjering aplikacije
• aplikacijski inženjering za AC800M procesni kontroler
• aplikacijski inženjering za 800xA operaterske stanice
• aplikacijski inženjering za "information management" stanicu
• interni test u INTEA prostoru

Izrada i sklapanje opreme

• sklapanje ormara sa opremom procesnog upravljanja
• sklapanje serverskih ormara

Tvorničko ispitivanje
Tijekom tvorničkog ispitivanja, provedeni su svi potrebni testovi da bi se potvrdila puna sukladnost isporuke sa ugovorenom specifikacijom i zahtjevima kupca. Ispitivanja su provedena prema standardnim INTEA procedurama i specifičnim test protokolima. Tvorničko ispitivanje je uspješno dovršeno unutar 3 dana.

Radovi na terenu - Nouadhibou
• nadzor nad instalacijom sustava
• puštanje u rad procesnog kontrolera i upravljačkih programa
• puštanje u rad operaterskih stanica i inženjerske stanice
• ispitivanje kompletnog DCS-a
• obuka za krajnjeg korisnika - korištenje i održavanje DCS-a


Brošuru u pdf formatu možete pogledati i/ili skinuti na našoj stranici podrške.© 2019 Intea [ print verzija ]