Pretraži Intea.hr

O nama
Automatizacija
Komunikacije
Reference
Downloads
Kontakt

Reference
Istaknuti projekti
ETAN Zona 900
ETAN - Zona 900
Objekt: INA - postrojenje za preradu plina ETAN - Ivanić Grad

Projekt: instaliranje sustava mjerenja i nadzora razina u spremnicima plina.

Oprema: ABB - procesna računala AdvantController 450, operaterska stanica AdvantStation 500OS te oprema Stahl i Foxboro.
Al Shemal - CWS
Objekt:
Termocentrala Al Shemal TPS 4x350MW - CWS - IRAQ

Opseg isporuke:
Projektiranje, programiranje, integriranje i isporuka kompletnog sustava upravljanja postrojenjem cirkulacijske vode.

Oprema:
8 procesnih računala ABB AdvantController 800M, 2 operaterska panela ABB Process Panel 245 i ostala oprema u 8 upravljačkih ormara - za ukupno 1566 procesnih signala.
DPP Nouadhibou - Mauritanija
Objekt:
Diesel elektrana 4x5,5MW + 2x11MW

Opseg isporuke:
U okviru ovog projekta INTEA je isporučila
- opremu ABB 800xA distribuiranog sustava upravljanja (DCS),
- ABB DCS sistemske programe,
- DCS aplikacijske programe,
- DCS inženjering i radove na lokaciji,
- DCS obuku za krajnjeg korisnika.


1


© 2019 Intea